Przygotowanie do druku

Podstawowe pojęcia z zakresu przygotowania plików:

Spady to obszary druku, który wychodzi poza krawędź ostatecznej publikacji (obszaru roboczego). Spad gwarantuje, że obszar druku będzie dochodził do samej krawędzi po przycięciu arkusza. Wielkość spadu w zależności od wytycznych drukarni wynosi 2-5 mm.

Jest to odległość od krawędzi obszaru roboczego, która nie powinna zawierać ważnych dla druku elementów takich jak tekst. W przypadku druków poligraficznych minimalna wartość dla marginesu wewnętrznego to 5mm, dla druków wielkoformatowych 2-5 cm (ze względu na np. oczkowanie banerów).

CMYK to zestaw czterech podstawowych kolorów farb drukarskich stosowanych powszechnie w druku wielobarwnym w poligrafii i metodach pokrewnych (atramenty, tonery i inne materiały barwiące w drukarkach komputerowych, kserokopiarkach itp.).  CMYK to jednocześnie jedna z przestrzeni barw w pracy z grafiką komputerową.

C cyjan (ang. Cyan)
M magenta (ang. Magenta)
Y żółty (ang. Yellow)
K czarny (ang. blacK lub key colour)

Wszystkie projekty do druku powinny być przygotowane w przestrzeni kolorów CMYK.

RGB to jeden z modeli przestrzeni barw, opisywanej współrzędnymi RGB. Jego nazwa powstała ze złożenia pierwszych liter angielskich nazw barw:

R – red (czerwonej)
G – green (zielonej)
B – blue (niebieskiej)

Jest to model wynikający z właściwości odbiorczych ludzkiego oka, w którym wrażenie widzenia dowolnej barwy można wywołać przez zmieszanie w ustalonych proporcjach trzech wiązek światła o barwie czerwonej, zielonej i niebieskiej. Model RGB miał pierwotnie zastosowanie do techniki analogowej, obecnie ma również do cyfrowej. Jest szeroko wykorzystywany w urządzeniach analizujących obraz (np. aparaty cyfrowe, skanery) oraz w urządzeniach wyświetlających obraz (np. telewizory, monitory komputerowe). Zapis koloru jako RGB często stosuje się w informatyce (np. palety barw w plikach graficznych, w plikach html).

Farby specjalne Pantone to najpowszechniej używany wzornik kolorów. To kolory specjalne, których nie można uzyskać mieszając kolory z cmyk-a, np kolor złoty.

W grafice rastrowej (bitmapy) liczba punktów na długości cala; skrót od ang.: dots per inch (punktów na cal) określająca rozdzielczość grafik bitmapowych. W druku offsetowym stosuje się zazwyczaj rozdzielczość 300 dpi. W druku wielkoformatowym od 20-30 dpi przy bardzo dużych realizacjach do maksymalnie 150 dpi przy wydrukach niewielkich. W grafice internetowej stosuje się rozdzielczość 72 dpi.

Masa (ciężar) wyrobu papierniczego o powierzchni 1 m2, wyrażony w gramach. W praktyce w poligrafii do druku np. ulotek stosuje się zazwyczaj gramatury papieru w przedziale 135-170 g, cienkich folderów 170-250g, wizytówek 250-300g. Końcowy wybór gramatury papieru do danej realizacji poligraficznej jest ustalany indywidualnie, w zależności od preferencji klienta i jej przeznaczenia.

Apla to jednolite tło w technikach graficznych, służące jako podkład pod tekst lub ilustracje. W DTP oraz poligrafii termin ten odnosi się do ilości farby drukowej. Jest to jednolite tło, nałożone jedną farbą dowolnego koloru w ilości dokładnie 100%. W poligrafii efektem apli jest jednolita powierzchnia druku (w przeciwieństwie do rastra), czyli pełne krycie.

Czynność introligatorska polegająca na wyciśnięciu rowka w miejscach zagięcia papieru, kartonu lub tektury. Operacja ta ma służyć łatwiejszemu zginaniu części papieru lub kartonu.

Inaczej złamywanie – zespół czynności związanych z zaginaniem arkusza lub odcinka wstęgi papieru, do żądanego formatu, zapewniające kolejność właściwie wydrukowanych druków, z jednoczesnym przyciśnięciem w miejscu zgięcia, w celu uzyskania w tym miejscu trwałego odkształcenia.